Rozpis cvičení:

leden - květen: úterý, 19:00 - 21:00; čtvrtek, 20:00 - 21:00 budova ZŠ TROJSKÁ , PRAHA - TROJA, Trojská 211/110, viz mapa

červen, červenec: úterý, 18:30 - 20:00 park STROMOVKA, sraz v ulici Za Elektrárnou, viz mapa

září - listopad: úterý, 19:00 - 21:00; čtvrtek, 20:00 - 21:00 budova ZŠ TROJSKÁ , PRAHA - TROJA, Trojská 211/110, viz mapaPražský seminář, 21. června 2014

Na facebooku Policejní noviny se objevil krátký článek o systemě a již 10. semináři v Praze. Více naleznete s přiloženém odkazu.

Nové Strašecí, 27. dubna 2013

Nové Strašecí se zařadilo mezi další místa kam zavítal na pozvání hlavní instruktor Systemy David Sýkora. Téma semináře – borcení + biomechanika. Procvičení technik na destabilizaci protivníka, pomocí číselného rozčlenění postavy, ovládání člověka pomocí působení na hlavu, loketní kloub,ramena, kyčle, kolena a kotníky v kombinaci s údery, to vše nás zase posunulo o kousek dál v naší dlouhé cestě za zvládnutím Systemy. Že netušíte, o čem je výše řeč? Pak jste neměli ve Strašecím chybět!
Poděkování tentokrát Štěpánovi - za téma a parádní tělocvičnu, Davidovi, že přijel a Verunce brzké uzdravení.

Pražský seminář, 10. listopadu 2012

Další Pražský seminář na tradičním místě Jinonické sokolovny se uskutečnil 10.11.2012. Téma „Boj ve stísněném prostoru proti přesile a využití překážek v boji“ sliboval opět mnoho nových nebo procvičení již naučených technik. Zpočátku vlažné tempo způsobené podzimním počasím brzy vystřídalo to pravé nasazení. Pod dohledem hlavního instruktora Systemy v ČR Davida Sýkory nabralo vše rychle ten správný drive. Možná jsme se ve finále nedrželi zcela přesně tématu, ale přínos pro všechny zúčastněné seminář určitě měl. Opět se potvrdilo, že nácvik boje proti přečíslení je výbornou tréninkovou pomůckou ke zdokonalení práce s prostorem a jeho vnímáním. Dále se ukázalo, jak důležitá je pečlivost v detailech prováděných technik. Pomyslnou třešničkou na dortu byl nácvik bojových technik u zdi. Závěrečné poděkování patří opět "naší" Janě za čas obětovaný organizaci, Davidovi za trpělivost a všem co do Prahy dorazili za atmosféru. p.s.Příjemné prožití svátku a vše nej v Novém roce přeje SYSTEMA Praha

Pražský seminář, 20. května 2012

Tělocvična Jinonického sokola uvítala dvacátého května další seminář Systemy. Téma „přečíslení” by vydalo bezpochyby na několik víkendů, proto jsme se hned po lehkém rozcvičení pustili do práce.
Taktika boje proti více útočníkům je věc využitelná nejen pro osoby ve služebním poměru, ale i pro běžné smrtelníky. Přesila je často využívaná různými kriminálními živly při přepadení oběti z důvodu nekladení žádného, nebo minimálního odporu. Proto byl seminář postaven na kombinaci průprav a praktických cvičení, ukázkách zastrašovacích technik, úniky z obstoupení, reakce na pohyb dvojice útočníků, postupy v situaci, kdy se bráníte ve dvojici a vnímání prostoru (které je pro efektivní obranu alfou a omegou úspěchu).
Ti, co se účastnili, dostali určitě cenné informace, které v krizové situaci využijí a nejen to, boj proti více útočníkům je i výborná pomůcka v tréninku. Kdo nebyl ať pláče.
Poděkování patří opět naší Janě a samozřejmě Davidu Sýkorovi hlavnímu instruktoru Systemy v ČR, že si na nás v prosluněném nedělním dni udělali čas.
V sekci „Gelerie” najdete několik fotografií z tohoto semináře.

Pražský seminář, 11. března 2012

Certifikát udělený za absolvování semináře

Dne 11.3.2012 pořádal náš klub „SYSTEMA RUSSIAN MARTIAL ART Praha” seminář na již tradičním místě v pražských Jinonicích pod vedením Sergeje Vladimiroviče Borščeva. Setkání s nejvyšší autoritou ruského bojového umění bylo bezesporu pro všechny účastníky silným zážitkem. Charisma, lidskost a téměř otcovský přístup Sergeje V. Borščeva přispěl k rychlému prolomení jazykové bariéry a po úvodním procvičení už bylo tlumočení našeho hlavního instruktora Davida Sýkory téměř zbytečné. Probírané techniky možná pro část již zkušených bojovníků nebyly ničím novým, ale pod dohledem Mistra dostávaly na významu občas opomíjené detaily. Upozornění, pochvala při správném provedení dostali z účastníků maximum, proto není divu, že na konci byla na všech poctivě cvičících znát nemalá únava. Význam celé akce podtrhlo požehnání od pravoslavného kněze. Pro někoho možná překvapení, ale víra k bojovníkům patří od pradávna…
Závěrem je třeba poděkovat naší Janě za organizaci. Speciální poděkování patří Davidovi Sýkorovi za pozvání Sergeje V. Borčeva do České republiky, za překlad z ruského jazyka a také za trpělivost, kterou s námi má celý rok při předávání svých bohatých zkušeností na ostatních seminářích. Dále chceme poděkovat Petrovi Matouškovi a Zdeňkovi Balzerovi za vytvoření krásných památečních diplomů. A především pak samotnému Sergeji V. Borščevovi za možnost osobního setkání a doufáme že toto setkání nebylo posledním.
Systema Praha

© Jana Roubalová
Obsah těchto stránek nesmí být bez souhlasu jeho autorů dále publikován.